АЛСЫН ХАРААТАЙ | ХҮЧТЭЙ | ХАМТДАА

Эдийн засаг, хуулийн судалгаа явуулж, хөрөнгө оруулагчдын татах талаар ажиллаж байна