МОНГОЛ ЭНЭТХЭГИЙН БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨЛ

ТӨСӨӨЛ | ДЭЭШИЛ | ХАМТДАА

2020 оны 10 сарын 22

МЭБЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүд, зөвлөхүүд болон гишүүн байгууллагуудын төлөөлөл Элчин сайд M P Singh-тэй албан уулзалт хийв.

Уулзалтын үеэр МЭБЗ нь “Монгол Энэтхэгийн Бизнес Форум 2020” үйл ажиллагааг Элчин сайдтай хамтран хийх талаар ярилцаж, Элчин сайд МЭБЗ-ийн Үндсэн дэмжигчээр ажиллахаа илэрхийлэв.

Тэрээр хоёр улсын түүхэнд найрамдалт харилцааг шинэ түвшинд оруулан бизнесийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд харилцан хамтарч ажилласнаар өнөөг хүртэл тулгараад байсан олон хүндрэлүүдийг даван туулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа цохон хэллээ.

Газрын тосны салбар болон боловсруулах үйлдвэрийн явц

МЭБЗ-ийн зохион байгуулсан "Монгол Энэтхэгийн Онлайн Бизнес Форум"-ын 6-р цуврал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Уул уурхайн салбар ба Энэтхэг улсын боломж, хүлээлт

МЭБЗ-ийн зохион байгуулсан "Монгол Энэтхэгийн Онлайн Бизнес Форум"-ын 5-р цуврал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Хөдөө аж ахуйн салбар ба мэдээллийн технологийн шийдэлүүд

МЭБЗ-ийн зохион байгуулсан "Монгол Энэтхэгийн Онлайн Бизнес Форум"-ын 1,2-р цуврал амжилттай зохион байгуулагдлаа.