Дээшил

ТОП МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН СУРГАЛТ: Монгол Энэтхэгийн Бизнесийн Зөвлөлөөс бизнес эрхлэгч хувь иргэд болон ААНБ-н дунд зохион байгуулдаг сургалтын нэг хувилбар болсон Дээд шатны менежерүүдэд Олон улсын түвшинд ажиллахад нь Оюунлаг Энэтхэг багш нарын бүрэлдэхүүнийг санал бол