МОНГОЛ ЭНЭТХЭГИЙН БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨЛ

АЛСЫН ХАРААТАЙ | ХҮЧТЭЙ | ХАМТДАА

2020 оны 10 сарын 22

МЭБЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүд, зөвлөхүүд болон гишүүн байгууллагуудын төлөөлөл Элчин сайд M P Singh-тэй албан уулзалт хийв.

Уулзалтын үеэр МЭБЗ нь “Монгол Энэтхэгийн Бизнес Форум 2020” үйл ажиллагааг Элчин сайдтай хамтран хийх талаар ярилцаж, Элчин сайд МЭБЗ-ийн Үндсэн дэмжигчээр ажиллахаа илэрхийлэв.

Тэрээр хоёр улсын түүхэнд найрамдалт харилцааг шинэ түвшинд оруулан бизнесийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд харилцан хамтарч ажилласнаар өнөөг хүртэл тулгараад байсан олон хүндрэлүүдийг даван туулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа цохон хэллээ.

Болж өнгөрсөн үйл явдлууд